Odstraňování klíšťat

Kde se klíšťata vyskytují?

Klíšťata se nejčastěji vyskytují v listnatých a smíšených lesích, parcích, ale můžete se s nimi setkat i v zahradách. Vyhýbají se otevřeným prostranstvím bez stromů, křoví a trav. Vlivem klimatických změn se již ale na našem území prakticky nevyskytuje místo, kde by nebylo možné se s klíštětem setkat. Žijí v nízkých keřích a trávě, kde visí na stéblech, nebo na spodní straně listů, a proto nejsou dobře viditelná. Klíšťata díky svým speciálním smyslovým orgánům reagují na teplotu, pach a pohyb, což jim umožňuje přesně lokalizovat hostitele. Mohou parazitovat na celém těle, avšak obvykle si vybírají místa, kde je kůže tenká a tělesná teplota vyšší (hlava, uši, podpaží, slabiny).

Přisátí klíštěte

Po proniknutí do kůže, vypustí klíště do rány výměšek pro lepší přisání a látku, která klíštěti usnadní  přijímat krev. Sání krve probíhá ve dvou fázích, pomalé a prudké. Největší riziko přenosu choroboplodných mikroorganismů vzniká ve fázi prudkého sání.  Klíště se v této fázi zbavuje nadbytku tekutin přijímaných s krví hostitele a uvolňuje je zpět do rány. Tyto tekutiny mohou obsahovat různé mikroorganismy (prvoky, bakterie, viry). V případě klíšťat přisátých na kůži déle než 24 hodin se často stává, že přenos infekčních onemocnění je vyprovokován zejména nevhodným způsobem jejich odstraňování.

Sprej ATIX® je zdravotnický prostředek, který je určen k bezpečnému odstranění klíšťat přisátých na kůži. Sprej se aplikuje na klíště, které zmrazí. Tím se okamžitě sníží metabolismus klíštěte a zabrání se tak přenosu tělních tekutin z klíštěte do rány.

 

Jak klíště odstranit?

ATIX® je zdravotnický prostředek, který účinně zamezuje přenosu onemocnění přenášených klíšťaty při jejich odstraňování z kůže.
ATIX® se s ohledem na svou klasifikaci a vlastnosti může používat u lidí i zvířat a je určen pro postřik kůže proti parazitickému klíštěti.
Vyvoláním silného kryogenního účinku způsobí okamžité a účinné snížení metabolické aktivity klíštěte (zmrazení), které omezí a zabrání přenosu tělesných tekutin parazita, které mohou obsahovat choroboplodné mikroorganismy, do organismu hostitele.

Jednoduchá aplikace umožňuje rychlé a bezpečné odstranění klíštěte spolu s jeho ústním ústrojím.

Vitamin D_DeVit_Forte